×

Phòng thí nghiệm Isobe Đại học Tohoku

  • Thứ bảy, 11:20 17/03/2018
  • Phòng thí nghiệm Isobe Đại học Tohoku dùng sản phẩm Laminate AICA - XCT 101 BX với đặc tính chống hóa chất.

    Phòng thí nghiệm Isobe Đại học Tohoku được thiết kế bởi Văn phòng Archichi Mochizuki Gongji Ichikawa Igo dùng sản phẩm Laminate AICA - XCT 101 BX với đặc tính chống hóa chất.

    Bài viết khác liên quan

    TOP